Barnkonventionen

Ungdomspolitiken i Lund jobbar utifrån Barnkonventionen och har också i sitt uppdrag att sprida kunskap om konventionen i kommunen.

Lunds kommun

Telefonnummer, växel
046-359 50 00

Organisationsnummer
212000-1132

Postadress
Lunds kommun, Box 41,
221 00 Lund

Epost
kultur-fritid@lund.se

Besöksadress
Stora Södergatan 47, Lund