• Demokrati
  • Demokrati
  • Demokrati


 

 

Ha du anmält dig till Ungdomstinget den 10 november? >>

Framsidan på metodbok

 

ALLA UNGA - Ett metodmaterial om inflytande och delaktighet för unga med intellektuell funktionsvariation

Nu släpper vi äntligen vår metodbok om projektet ALLA UNGA. Projektet har pågått i två år och med den här metodboken hoppas vi kunna inspirera och engagera fler kommuner att tillgängliggöra demokratin för alla unga.

Texten är skriven av Anna Folkesson, illustrationer av Louise Wester och grafisk form av Amanda Pettersson. Mer information om ALLA UNGA kan du hitta under rubriken "projekt", eller kontakta projektledare Oliwer Karlsson på oliwer.karlsson@lund.se

Ladda ner boken gratis här:

ALLA UNGA - Ett metodmaterial om inflytande och delaktighet för unga med intellektuell funktionsvariation