• Unga personer som lyssnar på en föreläsning

Hej!

Ungdomspolitiken i Lund är en kommunal verksamhet som jobbar för att unga ska få plats att påverka i den lokala demokratin. Vi skapar olika forum och former för att unga mellan 13-25 år i Lund ska få göra sina röster hörda.

Hos oss kan du få stöd i hur du kan gå tillväga för att påverka, driva projekt, söka pengar eller det där andra som du brinner för.

Tack till alla som kom på vårens inflytandeforum!

Elevrådsdag, 16 februari 
09.00-13.00, Stadshallen Lund
Elevrådsdagen vänder sig till dig som går på högstadiet/gymnasiet och är aktiv i elevrådet. Dagen är full med förelänsingar, workshops och erfarenhetsutbyte där syftet är att du som elevrådsaktiv ska få verktyg och pepp för att fortsätta med ditt viktiga demokratiska arbete.

Anmäl dig till: amanda.pettersson@lund.se

Ungdomsting 54, 23 mars
08.15-12.00, Stadshallen Lund
Temat för årets första Ungdomsting blev globalt och lokalt engagemang, och innehållet planerades av vår Samordningsgrupp. Gruppen är öppen för alla som vill vara med och skapa Ungdomstinget. Gruppen jobbar med att kontakta föreläsare och föreningar, skapa workshops och se till att allt funkar på plats. 

Inflytandecafé 8, 20 april
09.00-12.00, Stadshallen Lund
Inflytandecaféet riktar sig specifikt till dig som går i särskola eller har erfarenhet av att gå i särskola. Formen påminner om ett Ungdomsting men vidgar begreppet demokrati genom att handla mer om att praktiskt få prova på allt från datorspel till att pärla åsiktsarmband och göra sin röst hörd.

Ungdomsting 55, 3 maj
08.15-12.00, Mejeriet
Terminens andra Ungdomsting hade temat Kultur och Natur, och planerades som vanligt av vår Samordningsgrupp. Samordningsgruppen är öppen för alla som vill vara med och skapa Ungdomstinget, och jobbar med att kontakta föreläsare och föreningar, skapa workshops och se till att allt funkar på plats. Vi träffas på tisdagar kl 16.30 i vår lokal på Stora Södergatan 47, varmt välkommen!