Ungdomsting

Lunds ungdomsting lättläst

Illustration

Illustration - Nora Zolotov

Vad är Lunds Ungdomsting?
Lunds Ungdomsting är ett forum där unga mellan 13 och 25 år samlas för att engagera sig, påverka och diskutera frågor som är viktiga för unga i Lund. Målet med Ungdomstinget är att ungas åsikter ska föras fram och att unga ska få mer inflytande i kommunen, och då speciellt i frågor som rör ungdomar.

Ungdomstinget har tre grundstenar som allt arbete utgår ifrån:

  • dialog
  • påverkan
  • egna aktiviteter

Hur började det?
Ungdomstinget fick sin början våren 2002. Då träffades ungdomar, politiker och tjänstemän från Lunds kommun på skånska ön Ven. Målet var att diskutera fram hur ungdomsinflytandet i Lund kunde förbättras. En av de idéer som kom upp under mötet på Ven var att bilda ett ungdomsting. Det första Ungdomstinget hölls sedan i september 2003 och på det Ungdomstinget beslutade ungdomarna själva hur de ville att deras ungdomsting skulle se ut.

Hur fungerar Ungdomstinget?
Ungdomstinget hålls två-fyra gånger per år. Ungefär 200 ungdomar brukar komma på Ungdomstingen, och i allmänhet kommer några olika personer från varje skola i Lunds kommun.

Själva Ungdomstinget börjar med ett stormöte där deltagarna röstar om vad Ungdomstinget ska göra i framtiden och vad Ungdomstinget ska göra med sina pengar. Varje Ungdomsting har också ett tema. Tidigare teman har till exempel varit antirasism, hälsa, skola och kärlek. Efter stormötet fortsätter tinget med workshops, diskussioner eller föreläsningar på temat i fråga.

På Ungdomstingen är det alltid de unga som bestämmer och det är de unga som ska få komma till tals. Det betyder att vuxna är välkomna på tingen, men att de inte har rösträtt. De är endast där för att lyssna på de unga och för att få idéer om hur de kan lyssna mer på unga i sitt arbete. Här kan du se en film om hur ett ungdomsting kan se ut.

Varför ser Ungdomstingen ut som de gör?
Anledningen till att Ungdomstinget ser ut just som det gör är att ungdomarna på det första Ungdomstinget tyckte det var viktigt att komma i från traditionella hierarkier och att ha en organisation som är platt. Därför finns det ingen ledare i Ungdomstinget och allas röster är lika mycket värda. På Ungdomstinget får du som deltagare också själv välja hur mycket du vill engagera dig – för på Ungdomstinget är allt är frivilligt. Detta, och allt annat som är grundstenar för hur Ungdomstinget ska fungera, finns nedskrivet i Ungdomstinget stadgar. Stadgarna hittar du här till vänster!

Vad händer mellan Ungdomstingen?
Ungdomstingen hålls då bara fyra gånger per år, men mellan Ungdomstingen händer det också mycket saker! Ungdomar på olika håll startar och ägnar sig åt projekt (bland annat i de grupper som kallas Utskott) och Samordningsgruppen driver det praktiska arbetet med Ungdomstinget framåt samtidigt som de också hittar på egna projekt. Läs mer om allt detta under flikarna Samordningsgruppen och Utskotten!

Vem står bakom Ungdomstinget?
Ungdomstinget är ett forum för unga och av unga. Med andra ord är det också unga som förbereder inför tingen och det är unga som leder och håller i tingen. De som framför allt planerar inför tingen är Samordningsgruppen. Samordningsgruppen är en grupp unga som velat engagera sig lite extra i Ungdomstinget och tillsammans fixar de allt det praktiska före, under och efter Ungdomstingen. Till sin hjälp har Samordningsgruppen oss som arbetar på Ungdomspolitiken.

Ungdomspolitiken är den del av Lunds kommun som arbetar med ungas inflytande, och ett av Ungdomspolitikens huvudsyften är just att hjälpa ungdomarna att driva Ungdomstinget. På Ungdomspolitiken arbetar tre ungdomsombud. Ungdomsombuden är själva unga men har blivit anställda av kommunen för att arbeta på Ungdomspolitiken och med Ungdomstinget. Läs mer om både Ungdomspolitiken och Ungdomsombuden under deras flikar längst upp på sidan!  


Faktaansvarig: Kultur- och fritidsförvaltningen, Lunds kommun  
Ändrad: 2014-03-18