Ungdomspolitiken

Ungdomspolitiken lättläst

Ungas egna aktiviteter

Vad är Ungdomspolitiken?

Ungdomspolitiken är den del av Lunds kommun som arbetar med ungas inflytande och ungdomspolitik. Ett av Ungdomspolitikens allra största projekt är Ungdomstinget, men vi sysslar också med andra saker som har med unga och ungas inflytande att göra.

Till exempel försöker vi alltid komma på nya sätt genom vilka du som ung kan påverka, vi arbetar för att alla unga (oavsett till exempel bakgrund, funktionsvariant och identitet) ska få komma till tals, och vi åker ofta ut och berättar om Ungdomstinget och Ungdomspolitiken. Ett stort projekt som vi haft under 2015 är Alla unga.

Det som i slutändan är viktigast för dig som ung att veta är ändå att Ungdomspolitiken finns till för dig. På Ungdomspolitiken kan du som ung få hjälp att sätta dina idéer i verket, du kan träffa andra unga och du kan engagera dig i Ungdomstinget.

Vilka arbetar på Ungdomspolitiken?
På Ungdomspolitiken är vi framför allt tre personer som arbetar. Först är det Anna som är verksamhetsledare, och sedan är det vi två som är ungdomsombud. Om oss ungdomsombud kan du läsa mer om under fliken högst upp!

Anna sköter mycket av det strategiska arbetet på Ungdomspolitiken. Hon ägnar sig alltså framför allt åt att planera, sköta Ungdomspolitikens ekonomi och ha kontakt med olika personer inom kommunen. 

Anna Sigurgeirsdóttir, Verksamhetsutvecklare ungdomspolitiken
Telefon: 046-35 63 59
E-post: anna.sigurgeirsdottir@lund.se 

Men vi fyra sitter inte alltid själva och ugglar på kontoret. Ibland har vi studenter här och vi har ett par olika personer som också sitter här på kontoret, men bara ett par timmar i veckan. Kom och hälsa på för att få ansikte på oss alla!

Var finns Ungdomspolitiken?
Ungdomspolitiken har ett kontor på kultur- och fritidsförvaltningen i centrala Lund. Adressen är Stora Södergatan 47 (1:a våningen, samma byggnad som Ungdomsmottagningen). Alla är välkomna till Ungdomspolitikens kontor, och vi som arbetar på Ungdomspolitiken blir extra glada om du som ung kommer förbi och säger hej!


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2015-12-02

vit