Bidrag

Du kan söka bidrag för projekt som du vill göra

Illustration - Nora Zolotov

Vad är ett bidrag lättläst

Vi på Ungdomspolitiken vill ju att du som ung ska hitta på egna saker och att du ska få möjlighet att omsätta dina idéer till verklighet. Och för det behövs det ju ibland pengar. För att få pengar till dina idéer eller projekt kan du söka bidrag!

Stöd till ungas egen organisering
För att stötta dig som är ung har kultur och fritidsförvaltningen i Lund två olika bidrag: projektbidrag och föreningsbidrag. I menyn till vänster kan du läsa mer om vad som krävs för att söka bidragen och hur du söker dem.

Sök pengar på Ungdomstinget
Lunds ungdomsting delar varje år ut 130 000 kr till projekt som unga genomför för andra unga. Innan ungdomstinget skriver du en ansökan som skickas till något av ungdomsombuden, sen presenterar du ditt projekt för alla som är på ungdomstinget och sedan får alla som är mellan 13-25 år rösta för om projektet får pengar eller inte. Ansökan och mer information hittar du här.

Tänk på!
Det finns två saker som vi tycker du ska tänka på när du söker bidrag. För det första: var inte rädd! Om du har en bra idé som du vill genomföra behöver det inte vara särskilt svårt att varken söka eller få bidrag. Och om du inte riktigt vet hur eller vad du ska skriva i din ansökan kan ungdomsombuden hjälpa dig att fylla i din bidragsansökan.

För det andra är det viktigt att tänka på att olika bidrag är avsett för olika saker. Och därför finns det en lista till med olika krav för varje bidrag. Läs noga igenom kraven för bidraget innan du sätter igång och skriver en ansökan!

 


Faktaansvarig: Kultur- och fritidsförvaltningen, Lunds kommun  
Ändrad: 2014-03-18

vit