• Unga personer som lyssnar på en föreläsning

Hej!

Ungdomspolitiken i Lund är en kommunal verksamhet som jobbar för att unga ska få plats att påverka i den lokala demokratin. Vi skapar olika forum och former för att unga mellan 13-25 år i Lund ska få göra sina röster hörda.

Hos oss kan du få stöd i hur du kan gå tillväga för att påverka, driva projekt, söka pengar eller det där andra som du brinner för.